Кимматли когозлари

Кимматли когозлари

Жамият устав капиталининг миқдори 6 767 600 000 (олти миллиард етти юз олтмиш етти миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади ва номинал қиймати 5 000 (беш минг) сўмдан бўлган 1 353 520 (бир миллион уч юз эллик уч минг беш юз йигирма) дона эгасининг номи ёзи